Gemengd koor Canto Lirico

Gemengd koor Canto Lirico bestaat uit 45 enthousiaste zangers en zangeressen. Zij zingen behalve kerkelijke, ook wereldlijke muziek. Het koor staat onder muzikale leiding van de heer Pieter Steenvoorden.

Website bezoeken