Zanggroep Heel Vocaal

Een groep enthousiaste mensen, ca. 20 leden, die stuk voor stuk graag samen zingen.

Sinds 1995 vormen we een koor, waarin ieders eigenheid en ieders specifieke stemgeluid gewaardeerd wordt.

Het hart van dit koor is leeftijdsloos en dynamisch, de kalenderleeftijd per deelnemer variabel (ongeveer 30 tot 75 jaar).

Ons repertoire is niet statisch. We verleggen steeds onze grenzen en verkennen graag nieuwe gebieden.
Klassiek, modern, pop, film, musical, wisselende talen enz. Ook wisselen we ons plezier in zingen graag uit met anderen

door het organiseren van activiteiten zoals onze jaarlijks terugkerende Sing – in.

Website bezoeken